Spoormetingen / maatvoering

Smart Dimensions BV verricht in het spoor allerlei werkzaamheden, vanaf de nul-opname tot en met de eindrevisie. Dit betreft het landmeetkundige deel zoals het aanleggen van projectgrondslagen, het uitvoeren van spoormetingen, alsmede het opstellen van een rapportage naar aanleiding van de bevindingen uit de meetgegevens. Tevens verzorgen wij ook de maatvoering in de uitvoeringsfase. Hieronder vallen het leggen van wissels, het controleren van onder-banen en het aansturen van stopmachines.